zondag 6 april 2014

Komende week


- ... beginnen de Entree-toetsen voor groep 7. Zij komen bij elkaar in het lokaal van juf Anouk om de toets te maken. Er worden een of twee toetsen per dag gemaakt, doorgaans na de pauze om 10.45 uur tot 11.45 uur en 's middags om 13.00 uur. De Entree-toetsen nemen drie weken in beslag en zijn in plaats van het werk van de weektaak. Gym en reken-, spelling- en begrijpend lezen instructies gaan gewoon door.

- ... zijn de zesdejaars bij juf Sanne en de achtstejaars bij meester Harry als groep 7 een toets aan het maken is. Zij werken dan aan de weektaak en groep 8 oefent eveneens aan de musical. Donderdag (en de twee weken daarop) hebben de achtstejaars weer gewoon gym van juf Lisanne met de eigen groep.

- ... moeten uiterlijk woensdag de enveloppen van de Unicefloop ingeleverd zijn. Komende zaterdag 12 april is de loop vanaf Park Schouwburg. Kinderen die met de groep van school mee willen lopen verzamelen om 09.00 uur voor Schouwburg het Park, we vertrekken om 09.15 uur.

- ... hebben de zevendejaars ook hun theorie-examen van Veilig Verkeer Nederland. Deze is in plaats van een Entreetoets. (mochten er nog kinderen willen oefenen: http://examen.vvn.nl/)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten